Ziua Națională, sărbătorită la Deta


Ca în fiecare an, Ziua Națională a României a fost sărbătorită de oficialitățile și locuitorii din orașul Deta. Anul acesta, Primăria și Consiliul Local Deta împreună cu Centrul Cultural al orașului Deta, au organizat o ceremonie dedicată acestei zile în centrul orașului, la Monumentul Eroilor din față Muzeului. In prezența delegațiilor și reprezentanților principalelor instituții publice, ai partidelor și uniunilor politice, a asociațiilor, în fața tuturor celor prezenți, primarul orașului Deta, domnul Petru Roman, a deschis oficial această manifestare punctând importanța istorică a momentului și urând un călduros „La mulți ani!” tuturor românilor. Tedeumul și slujba de pomenire pentru cei căzuți în luptele pentru apărarea integrității teritoriului României au fost oficiate de către protopopul Ioan Prisăcean și preotul paroh Ciprian Blagoe. Evocarea acestei zile de o importanță deosebită pentru poporul român, a fost realizată și expusă de către domnișoara Diana Tătărușanu. Imnul Național al României „Deșteaptă-te Române” și Imnul Eroilor au fost intonate de către Corul Mixt al Centrului Cultural al orașului Deta, sub bagheta domnului profesor Dan Oroșan. La încheierea ceremoniei, cu un gând pios, în memoria eroilor noștri, au depus coroane de flori: Primăria orașului Deta, Asociația Veteranilor de Război, Consiliul Județean Timiș prin domnul consilier județean Tiberiu Lelescu, Poliția orașului, Poliția de frontieră, Unitatea de jandarmi, Unitatea de pompieri militari, Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” Deta, Grădinița Deta, Spitalul orășenesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară, Uniunea Sârbă, Uniunea Bulgară, A.L.D.E, UNPR, Asociația Seniorilor din Deta, Asociația pensionarilor MAI și Forumul Democrat German. (Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta)

Un an de activitate la Centrul Cultural Deta

A trecut un an de când Deta are un centru cultural cu care se poate mândrii. După un an de la darea în folosință a clădirii în care își desfășoară activitatea ansamblurile culturale din oraș, am considerat că un bilanț al tuturor activităților culturale derulate pe parcursul acestui an ar fi util pentru cetățenii orașului nostru. În prezența conducerii Primăriei orașului Deta, a câtorva membri ai Consiliului Local, reprezentanți ai instituțiilor publice și a membrilor componenți ai tuturor ansamblurilor de dansuri populare românești, sârbești, maghiare, germane și bulgare, precum și a corului mixt, a orchestrei de muzică populară, toate activând și desfășurându-și activitatea sub egida Centrului Cultural al orașului Deta, în calitate de director al acestei instituții, am prezentat un raport al activităților derulate de-a lungul anului scurs de la darea în folosință a noului centru cultural. Prietenește am fost mustrat pentru durata expunerii, în jur de treizeci de minute, dar totodată am fost mândru de activitatea noastră culturală iar dacă la Centrul Cultural nu s-ar fi întâmplat nimic în ultimul an nu aș fi avut ce spune în această expunere. E bine știut că în cadrul ansamblurilor de dansuri populare, cor și orchestră de muzică populară, activează în jur de 140 de persoane, copii, tineri dar și adulți. Pentru toți a fost un an bogat, cu acțiuni în Deta dar și în alte localități, atât din țară cât și din străinătate, unde toate formațiile artistice au reprezentat cu mândrie orașul nostru. La finalul întâlnirii programul artistic a făcut că toată lumea să se simtă bine, o seară binemeritată după un an de muncă, cu muzică dans și multă voie bună. Am ținut să le mulțumesc colaboratorilor noștri pentru munca din ultimul an. Vreau să mulțumesc instructorilor și coordonatorilor formațiilor artistice cu care am avut o colaborare foarte bună, mulțumesc membrilor formațiilor, indiferent de vârstă, pentru efortul depus în cadrul repetițiilor cât și pentru evoluțiile scenice extraordinare pe care le-au avut. Nimic din actul de cultură nu ar fi putut exista fără sprijinul Consiliului Local al orașului Deta. Doresc să mulțumesc acelor consilieri care au înțeles necesitatea a tot ceea ce înseamnă cultură, care ne-au sprijinit în activitate acordându-ne intotdeauna votul pozitiv, participând efectiv la multe din acțiunile derulate. Doresc să mulțumesc in mod special conducerii Primăriei orașului Deta, pentru tot sprijinul acordat pe parcursul întregului an. (Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta)

Editorial Petru Roman

La sfârșit de an 
Iată că a mai trecut un an peste noi și ne pregătim din nou să sărbătorim, așa cum se cuvine, Crăciunul și Anul Nou. Ca în fiecare an, în prag de sărbători gândurile mele se îndreaptă în primul rând spre cei nevoiași, spre oamenii aflați în nevoie. Fac tot posibilul să îi ajut pe toți cei care îmi solicită sprijinul pe parcursul întregului an, dar acum, înainte de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului trebuie să facem cu toții un mic efort și să ne uităm dincolo de gardul casei noastre sau de ușa apartamentului. Crăciunul reprezintă în primul rând nașterea lui Isus dar a devenit de-a lungul timpului o sărbătoare a familiei, un moment dedicat celor apropiați, oamenilor de suflet care găsesc răgazul de a se așeza la masă și de a petrece alături de familie. Dar Crăciunul ne amintește și că fiecare în parte are o valoare neasemuită în ochii lui Dumnezeu. În fața Domnului nu mai avem funcții, averi sau statut. Suntem doar oameni. De aceea acum la sfârșit de an 2015 mă gândesc la voi, locuitorii orașului nostru, marea mea familie, și vă doresc ca Anul nou să vă aducă răsplata corectă a muncii, multă sănătate și speranță. Să aveți un Crăciun liniștit alături de cei dragi și să nu îi uitați pe cei care au nevoie de ajutor. Crăciun fericit și La Mulți Ani 2016!

ANUNŢ

Joi 24.12.2015, începând cu orele 17.00, vă așteptăm la Sărbătoarea Pomului de Crăciun, care va avea loc în fața Muzeului orașului Deta. Moș Crăciun va fi acolo!

MESAJE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ


Protopop Ioan Prisăcean – Biserica Ortodoxă Română

De fiecare dată, sărbătoarea Crăciunului ne îmbie prilejul să medităm la taina mântuirii neamului omenesc, descoperită prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, S-a „deşertat” pe sine şi a venit în lume, chip de om luând, asemenea oamenilor, în afară de păcat.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este o lucrare numai dumnezeiască, nici numai omenească. Este o cooperare dintre Dumnezeu şi om. Îngerul Gavril a vestit pe Fecioara Maria, zicându-i: „Duhul - Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35).

La auzul acestor cuvinte, Fecioara Maria s-a „cutremurat”, nepricepând vestirea tainei, însă deschizând gura, a zis: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38).
Cooperarea omului cu Dumnezeu sta la începutul Întrupării, a mântuirii. Până când Fecioara nu a spus: „Fie mie după cuvântul tău”, harul nu a venit asupra ei. Până când Iisus nu a spus în grădina Ghetsimani: „Facă-se voia Ta, nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”, iubirea lui Dumnezeu nu s-a desăvârşit prin jertfă. Până când noi nu vom potrivi voia noastră cu voia lui Dumnezeu, până când nu dăm acordul şi răspunsul afirmativ la lucrarea mântuirii, până atunci suntem străini şi nu beneficiem de acest dar dumnezeiesc. Rostim zilnic în rugăciunea Domnească: „Facă-se voia Ta”, dar aceasta înseamnă acordul şi voinţa noastră de a colabora cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Este drept că Apostolul Pavel spune că: „mântuirea ni s-a dat în dar” (Efes.2,8). Neamul omenesc nu făcuse ceva vrednic ca să fie mântuit. El nu ascultase până atunci pe Dumnezeu, pe care nici nu-L cunoştea şi nu avea vreun merit ca să fie mântuit. Dar, odată adus acest izvor al mântuirii în lume, împărtăşirea din el stă în datoria omului, care trebuie să caute să dobândească prin strădanie mântuirea.

Dumnezeu nu ne mântuie fără consimţământul nostru. Mântuirea nu este un act de declaraţie din partea lui Dumnezeu, ci unul de colaborare dintre om si Dumnezeu. Dumnezeu nu declară pe unii mântuiţi, iar pe alţii osândiţi. Mântuirea nu este o lucrare unilaterală din partea lui Dumnezeu, nici numai un rezultat al voinţei şi puterii omului, ci este o lucrare divin-umană, un rod al întâlnirii harului dumnezeiesc cu credinţa şi faptele bune ale omului. Harul nu poate mântui fără voinţa omului, dar nici voinţa acestuia fără ajutorul lui Dumnezeu, după cum a spus însuşi Iisus:,,Fără de Mine nu puteţi face nimic”.(Ioan 15,5).

Păzind ,,hotarele legii” şi răspunzând chemării lui Dumnezeu, spre mântuire, suntem chemaţi să ne străduim mereu spre ţinta desăvârşirii noastre. Din această strădanie, se naşte răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Dumnezeu ne-a dat viaţa, ne-a dat şi libertatea. Fiul lui Dumnezeu a venit in lume ca noi să avem viaţă, să avem viaţă veşnică în Dumnezeu, a venit să ne slobozească din robia păcatului. El a venit să ne ajute să împlinim întreita dorinţă a sufletului: dorinţa de a trăi, de a trăi mai bine şi de a fi nemuritori.

Iisus Hristos a venit în lume ca să ajute oamenilor să-şi poată împlini această dorinţă, să trăiască o viaţă curată şi demnă, să înainteze pe drumul desăvârşirii şi să aibă viaţă veşnică. Să avem inimile larg deschise pentru primirea lui Hristos,să vedem că El este Domnul şi Mântuitorul lumii şi să-L vestim cu cuvântul şi cu fapta: Hristos se naşte, măriţi-L!

Lokodi Attila - preot-paroh Biserica Catolică Deta

"Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek."
Így énekeltek az angyalok Jézus születésekor. Isten üzenete ez. Jézus születését ünnepelve azt kívánom, hogy ezt az üzenetet megértsük és adjuk meg a Jóistennek a teljes tiszteletünket, hogy megkaphassuk tőle a békét. Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog új évet!

"Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință”, cântau Îngerii la nașterea lui Isus.
Acest cântec este Mesajul Divin către om. Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului doresc, ca toți să înțelegem acest mesaj, și să aducem ”mărire lui Dumnezeu”,ca să primim de la el pacea atât de mult dorită de noi toți.
Sărbători fericite și La mulți Ani”

"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menchen seiner Gnade."
So sang die Engel bei der Geburt Jesu. Gottes Botschaft ist. Wenn Wir feiern die Geburt von Jesus, ich möchte diese Botschaft verstehen und Gottes kommen für die ganze unseren Respekt, um seinen Frieden zu erhalten.
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!


LIUBODRAG BOGHICEVICI – preot paroh Biserica Ortodoxă sârbă

Ultimele zile ale anului sunt gata să se termine și se apropie încet sărbătorile de iarnă și incă un an nou. Să deschidem ușa pentru cei dragi și inima noastră pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere. Să avem credință în Dumnezeu, cel care Ne călăuzește pașii. De Crăciun este timpul să uităm de griji și supărări, să iubim și să ne amintim de cei care ne sunt aproape. Anul Nou să aducă multe bucurii și împliniri!
Crăciun Fericit!
La mulţi ani 2016!


Pastor Sporea Gheorghe – Biserica Baptistă Deta

UN CRĂCIUN MINUNAT
DIN MĂREŢIA ZĂRILOR SENINE
DE DRAGOSTEA DE OAMENI MOTIVAT
DOMNUL MĂRIRII A VENIT ÎN LUME
SĂ NE SALVEZE DIN AL NOST PĂCAT” V.S.

Trăim într-o lume a extremelor şi a unei tensiuni fără de sfârşit chiar înainte de a sărbători Miracolul miracolelor, naşterea Domnului Hristos. Copii, tinerii, adulţii, bătrânii, cu toţii aşteptăm momentul sublim al naşterii Mântuitorului, Prinţul Emanuel care a venit printre noi şi a trăit plin de har şi de adevăr. Momentul plin de încărcătură emoţională şi de adevăr ne cuprinde inima şi mintea într-un remember care cauzează încântare şi bucurie adâncă, veneraţie şi uimire. Copilul care ni s-a născut, Fiul care ni s-a dat, rămâne pentru noi sursa inepuizabilă de viaţă şi sănătate, putere şi încredere, mângâiere şi siguranţă. Bill Crowder zicea: Tu nu eşti diferit prin ceea ce ţi se întâmplă ţie ci prin felul în care răspunzi la ceea ce ţi se întâmplă. Dacă ai avut o decepţie în viaţă, Hristosul întrupat te-a ajutat să depăşeşti momentul cel greu şi astfel să mergi înainte visând şi sperând la vremuri mai bune. Dacă ai avut o mare durere sufletească, imposibil de descris în cuvinte, tot El te-a mângâiat şi întărit ca să poţi rezista şi depăşi acea durere. Dacă ai fost la răscruce de drumuri, Cel ce e numit şi „Sfetnic” te-a încurajat şi luminat să alegi calea cea bună pentru viitorul vieţii tale. Nouă, tuturor celor din Deta, preţuiţi şi stimaţi de noi credincioşii baptişti, vă dorim un Crăciun care să vă aducă pe lângă cadouri, pace, speranţă, mângâiere, binecuvântare, vindecare şi fericire continuă. Versurile unei cântări sună aşa: „Pe noi Isuse dulce, Tu ne-ai iubit nespus, În schimb noi prin păcate, te-am întristat de-ajuns, Deci dă-ne nouă astăzi, Drept dar de Crăciun, O inimă curată, Un cuget sfânt şi bun„.
Cu dragoste şi consideraţie.


Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, doresc tuturor locuitorilor orașului nostru, multă sănătate, bucurii și un An Nou fericit!

Succes pentru corul din Deta la Festivalul Internațional de Datini


La începutul lunii decembrie, am răspuns invitației Primăriei Jimbolia și am participat cu corul mixt al Centrului Cultural al orașului Deta, la Festivalul Internațional de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „O, brad frumos”, aflat la cea de-a XX-a ediție. Alături de coruri și grupuri vocale din Jimbolia dar și din alte localități, am colindat și noi, corul mixt a Centrului Cultural al orașului Deta, încheind acest program cultural-artistic. Având deja aproape un an de la înființare, sub bagheta domnului profesor Dan Oroșan, corul din Deta s-a prezentat cu strigături și colinde specifice Crăciunului. Intrarea în sunet de tobă și strigături a creat publicului prezent starea necesară pentru ceea ce a urmat, adică interpretarea corală pe trei voci a mai multor colinde printre care: O ce veste minunată, Stea curată, Mărire întru cele înalte, Scoală gazdă din pătuț, ultima fiind cea mai apreciată de public mai ales datorită părții solistice cu acompaniament coral. Ropotele de aplauze, aprecierea și considerația publicului prezent, au fost mulțumirea noastră a tuturor, după multe ore de muncă petrecută în cadrul repetițiilor. O mare bucurie a fost prezența celui care iubește și susține actul cultural din orașul Deta, primarul Petru Roman. Invitat fiind pe scenă de primarul orașului Jimbolia, după urările transmise cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, primarul Petru Roman a încheiat cu lacrimi în ochi spunând „Sunt mândru de voi”, cuvinte care au rămas ca un ecou în sufletele fiecăruia dintre noi. (Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta)

Încheierea proiectului GLOSS, proiect implementat în cadrul parteneriatului Deta - Vârșeț

Primăria orașului Deta anunță încheierea proiectului GLOSS (Green Lights for Safety and Sustainability of Roads) România, proiect finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Proiectul european în valoare totală de 797.067,60 euro, dintre care 342.100 euro pentru partenerul român, a fost implementat în orașele Deta și Vârșeț, Primăria Deta beneficiind de modernizarea sistemelor de iluminat public din oraș prin utilizarea ultimelor tehnologii de iluminare, inclusiv a surselor de energie regenerabilă. Tehnologia implementată în Deta este considerată cea mai performantă la ora actuală. Proiectul GLOSS a avut și o componentă educativă deoarece în proiect au fost cuprinse două ateliere de lucru pe tema utilizării energiilor regenerabile, la care au participat un număr mare de persoane din Deta și împrejurimi.

Ansamblul Sveti Nikola la Reșiţa


Sâmbătă, 5 decembrie, Ansamblul „Sveti Nikola” din Deta a onorat invitaţia Uniunii Sârbilor Filiala Reșiţa, participând la spectacolul care a avut loc cu ocazia desfășurării Zilelor Culturii Sârbe în orașul Reșiţa. Prin acest spectacol au fost valorificate tradiţiile și folclorul sârbesc care este deja foarte bine cunoscut ca fiind unul diversificat și extrem de energic. Membrii ansamblului s-au prezentat cu o coregrafie din zona Banatului Sârbesc semnată de Senadin Cârstici, întreaga performanţă fiind extrem de apreciată de către public. Dansatorii au fost răsplătiţi cu ropote de aplauze parcă interminabile. Alături de dansatorii noști în spectacol au participat și orchestra de tamburași „Batini Becari” din Sânicolau Mare, precum și ansamblurile „Kuna” din Sânmartinul Sârbesc și „Plavi Delija” din Sânpetru Mare. Pentru Ansamblul Sveti Nikola acest spectacol a însemnat o nouă experienţă pozitivă care însumează noi cunoștinţele dobândite, toate aceste reprezentând motorul de funcţionare în lumea mirifică a folclorului sârbesc. (Tătărușanu Diana)

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

CARTEPUTREDĂ C-TIN - MĂDĂLIN și NICOLICI RAMONA – căsătoriţi la data de 25.11.2015 NICA DORU și NICA TEREZIA- căsătoriţi la data de 3.12.2015

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

PASCU ION, 50 ani, decedat la data de 26.11.2015
PETRAŞCU VILMA, -83 ani, deceda- tă la data de 3.12.2015
CAIA IOAN, 70 ani, decedat la data de 7.12.2015
Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe!

Oportunitate de finanțare


Primăria orașului Deta intenționează să depună cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri europene pentru anveloparea blocurilor de locuințe, cu scopul reducerii pierderilor de căldură din apartamente și totodată scăderea facturii la căldură a proprietarilor acestor imobile.

Cu sprijinul primarului Petru Roman, echipa responsabilă de accesarea fondurilor nerambursabile va depune cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectiv măsura 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Conducerea Primăriei Deta a organizat deja mai multe întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cărora le-a prezentat oportunitatea de finanțare, condițiile de finanțare și modul de derulare al Programului POR 2014-2020. La întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de proprietari a fost subliniat rolul asociațiilor de proprietari și cel al administrației locale, precum și pașii care trebuie urmați pentru pregătirea documentațiilor necesare în vederea depunerii de cereri de finanțare, îndată ce va fi posibil acest lucru. Este foarte important ca toți proprietarii de apartamente să fie informați despre acest program și despre obligațiile care le revin în calitate de proprietari și de beneficiari. (continuare în pagina 3)

Primăria a solicitat reprezentanților asociațiilor de locatari ca în perioada următoare să organizeze întâlniri la nivelul asociațiilor, pe blocuri sau grupuri de blocuri, întâlniri la care Primăria Deta va participa pentru prezentarea programului. Primăria Deta dorește ca toate blocurile din oraș să fie anvelopate, deoarece există acesta posibilitate în următorii 7 ani, pe rând, în funcție de implicarea asociațiilor de proprietari. Fiecare cerere de finanțare depusă va fi pentru un grup de 5-6 blocuri, una chiar pentru 8 blocuri, deoarece blocurile lipite constituie un ansamblu și trebuiesc anvelopate împreună. Principiul după care vor fi incluse blocurile în cererile de finanțare va cel al mobilizării locatarilor în a dovedi existența contribuției proprii a asociației la realizarea lucrărilor.
Costurile cu lucrările de anvelopare sunt repartizate astfel:
 • Fonduri nerambursabile – 60% din valoarea cheltuielilor eligibile
 • Contribuția asociației de proprietari - 25% din valoarea totală a cheltuielilor, plus cheltuielile neeligibile.
 • Primăria Deta – 15% din valoarea cheltuielilor eligibile. Primăria va asigura documentațiile necesare și va depune cererea de finantare.
Primăra speră că membrii asociațiilor de proprietari din orașul Deta vor raspunde favorabil inițiativei administrației locale și stă la dispoziția cetățenilor pentru întrebări și detalii suplimentare. Ioan Iovan.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Facilităţi fiscale privind majorările de întârziere

Consiliul Local al oraşului Deta a adoptat procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru persoanele aflate în impas financiar. Astfel, persoanele fizice şi persoanele juridice pot beneficia de scutire parţială a majorărilor de întârziere (73,3%) datorate ca urmare a neachitării la termen a taxelor şi impozitelor locale. Măsura are în vedere interesul cetășenilor și are ca scop sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate de plată a taxelor și impozitelor locale. Condiţiile esenţiale acordării acestor facilităţi fiscale, constă în depunerea de către contribuabili a unei cereri de anulare a majorărilor de întârziere, precum şi achitarea debitelor restante şi curente, inclusiv 26,7% din majorări, până la data de 30.06.2016, cel târziu. Miriam Farawi.

Editorial Petru Roman

Implicare

Administrația locală a început demersurile pregătitoare pentru accesarea de fonduri europene destinate anvelopării blocurilor din oraș. Accesarea acestui program de finanțare nu este simplă, munca echipei din Primărie fiind extrem de laborioasă. Când am luat în considerare această oportunitate, ne-am gândit în primul rând la locatarii din blocuri pentru că ei vor fi principalii beneficiari ai acestor proiecte. Facilitățile pe care le oferă programul de finanțare sunt importante, dar este nevoie și de implicarea cetățenilor pentru ca finanțarea să fie obținută. Un rol esențial îl au asociațiile de proprietari care trebuie să le explice oamenilor că este necesară și contribuția lor. Aceste proiecte presupun o finanțare de 60% din partea Uniunii Europene-din fonduri nerambursabile, 15% reprezintă contribuția Primăriei, iar 25% contribuția cetățenilor beneficiari ai proiectului. Nu am ales noi aceste procente, ele sunt stabilite de finanțator, care asigură mai mult de jumătate din sumă. Consider că este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm și chiar dacă nu e ușor să punem bani deoparte ar fi bine să facem un efort și să ne gândim că este o ocazie unică cu care nu ne vom mai întâlni prea curând.   

Balul Seniorilor și concurs de şah, table şi remiLuna noiembrie a fost una plină de activități pentru Asociația Seniorilor Deta, atât din perspectiva echipei de conducere care s-a asigurat de bunul mers al evenimentelor, cât și pentru pensionarii care au beneficiat de acțiunile planificate în cel mai mic detaliu. În 14 noiembrie, la Centrul Cultural al orașului, seniorii s-au întâlnit în cadrul celui de-al doilea bal din 2015, unde au petrecut cu eleganță, așa cum se făcea și pe vremuri, în tinerețea lor, cu tango, vals, dansuri populare româneşti, maghiare sau sârbeşti. Muzica asigurată de domnul Chiteală a fost pe placul tuturor invitaților, fiind o muzică de calitate, pentru toate gusturile. La bal au participat 242 de membrii ai asociaţiei, 15 invitaţi de la Asociaţia Pensionarilor din Plandişte - Serbia, consilieri locali şi alţi invitaţi, în total 264 de persoane. Ne-am bucurat de prezenţa primarului Petru Roman și îi aducem mulţumiri pentru sprijinul acordat în realizarea calendarului de evenimente al Asociatiei Seniorilor Deta, mulţumim de asemenea consilierilor locali şi Primăriei oraşului Deta, cu speranța ca și anul 2016 să fie la fel de plin de realizări.

În data de 21 noiembrie 2015, sub conducerea profesorului Ciocan Antoniu, s-a desfăşurat concursul de şah, table şi remi. Câştigătorii clasaţi pe primele trei locuri au fost recompensaţi cu diplome cupe şi tricouri. Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, Asociaţia Seniorilor din Deta urează tuturor locuitorilor, multă sănătate, bucurii şi împlinirea tuturor dorinţelor şi gândurilor lor în viitor. Preşedinte A.S.D Alexandru Voiculescu.

VOLUNTARIATUL - O LECŢIE DE VIAŢĂLa începutul lunii noiembrie, un grup de elevi ai Liceului Tehnologic „Sfântu` Nicolae” Deta împreună profesoarele Lavinia Bot, Maria Băneaş, Maria Şimon şi Daniela Orşoş au arătat comunității din orașul nostru că gesturile mici ne fac viața mai frumoasă și mai curată. Elevii și cadrele didactice s-au adunat la intrarea în Parcul Anton Kratzer, răspunzând astfel apelului făcut de Primăria oraşului Deta de a participa la o nouă acţiune de voluntariat pentru igienizarea parcului. Elevii „înarmaţi” cu saci, au strâns peturile şi gunoaiele lăsate în urmă de cei neglijenţi, cu scopul de a reda un spaţiu mai curat locuitorilor oraşului nostru. Ei au reuşit să colecteze 26 de saci cu deşeuri. “Încercăm să menţinem curat acest parc deşi nu este un lucru uşor. Fiecare locuitor poate contribui măcar prin menţinerea ordinii din jur. Am fost extrem de bucuroși să vedem un număr mare de elevi, care cu mult entuziasm au dorit să participe, să ofere din timpul lor, implicându-se în această acţiune de voluntariat” au spus organizatorii din partea Primăriei. „Amintim și acţiunea de curăţenie în parc organizată de Liceul Tehnologic „Sfântu` Nicolae” Deta alături de profesorii Cristina Vălcea, Lucian Tuturigă şi Violeta Lăcătuş împreună cu clasele a IX-a R şi a XI-a R. Noi, Primăria oraşului Deta, le mulţumim acestor copii şi acestor cadre didactice pentru munca depusă în folosul comunităţii noastre cu speranţa că exemplul lor va fi urmat şi de alţi locuitori ai oraşului” au continuat organizatorii acțiunii de voluntariat. Mateescu Adina

Noiembrie în pași de dans


La începutul lunii noiembrie, Centrul Cultural al orașului Deta a primit invitația de a participa cu Formația de dansuri populare românești – tineret, la deschiderea unei sesiuni de lucrări a medicilor pediatrii din țară și de peste hotare, care a avut loc la Institutul de medicină din orașul de pe Bega.
Având în vedere publicul deosebit și locația de excepție, am făcut toate eforturile să reprezentăm Deta așa cum se cuvine. Pornind de la conduita exemplară, membrii formației au apărut în fața publicului cu portul popular impecabil, prestația scenică fiind de asemenea una pe măsură. După o pregătire asiduă sub îndrumarea instructorului coregraf Voicu Cătălin, formația a prezentat trei suite de dansuri populare. În deschidere a evoluat cu o suită de dansuri populare din zona banatică de câmpie, hora, sorocul și învârtita fiind deliciul publicului prezent. Reprezentativ pentru această zonă a fost și dansul de fete, mai exact hora de fete, care prin coregrafie, ținuta de dans și tinerețea artistelor au transmis invitaților o stare de bine, o stare bună dispoziție, prestația dansatoarelor fiind răsplătită cu ropote de aplauze. Partea cea mai intensă și frumoasă a spectacolului am lăsat-o la sfârșit, și-anume o suita de dansuri din zona Banatului montan. Brâul, ardeleana și doiul, caracteristice zonei de munte, toate având un ritm alert, puse în valoare prin mișcările remarcabile ale dansatorilor, au ridicat întreaga sală în picioare.

Ca de fiecare dată, doresc să mulțumesc membrilor formației pentru prestația deosebită, pentru că au reprezentat orașul nostru, fiind un exemplu de urmat pentru generațiile viitoare. Ovidiu Ivancea, director - Centrul Cultural al orașului Deta.

Lupa Capitolina, simbolul Romei în conștiința popoarelor latine

Lupoaica este cel mai important simbol al romanității, latinității și a originii popoarelor de sorginte latină care s-a păstrat de-a lungul a două milenii de istorie zbuciumată a Europei. Migrațiile popoarelor nu au reușit să înlăture moștenirea culturală și civilizația lăsată de Roma popoarelor latine. Prezența simbolului lupoaicei cu gemenii Romulus și Remus în Dacia noastră preromana este dovada cea mai grăitoare a romanității și a latinității poporului român. Cei care am avut ocazia să admirăm Lupa Capitolina la Palazzo dei Conservatori din Roma, ne-am convins că statuia de bronz etruscă, turnată probabil în secolul al V-lea Î. Hr. undeva pe valea fluviului Tibru, reprezintă un monument care răvășește orice privitor . 

Lupoaica, animalul sacru al zeului Marte, care salvează copiii rezultați din amorul zeului războiului cu vestala – preoteasă, virgina Rhea Silvia devenită simbolul Romei eterne, contribuie covârșitor la formarea conștiinței romane și a popoarelor de sorginte latină. Conform legendei descrise de Plutarh și Livius, după disputa locației viitorului oraș Roma și uciderea fratelui Remus, Romulus avea să devină cel mai mare conducător armat al Romei, emblema oficială a singurei entități politice care reușește în istoria antică a continentului să unească cea mai mare parte a Europei, devenind primul reprezentat al Romei. Astăzi, Uniunea Europeană este cea care continuă demersul început de Romulus, dar în același timp, trebuie să ne pună pe gânduri evenimentele recente din orașul luminilor, Paris. Noi, românii, care în decembrie sărbătorim ziua națională, nu avem voie nicio clipă să uităm de sufletul, tradițiile, identitatea românească și de vorbele lui Barbu Ștefănescu Delavrancea: „Romania este patria noastră și a tuturor românilor, e România celor de demult și a celor mai de apoi, e patria celor dispăruți și celor ce va să fie”. Așa să ne ajute Dumnezeu! Endre Libus.

Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

Conform datelor statistice, în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile cetățenești. Cauzele de incendiu cel mai întâlnite se datorează coșurilor de fum defecte sau necurățate ori mijloacelor electrice de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Având în vedere că temperaturile pe timpul nopții au scăzut, la încălzirea locuinței cu sobe ori mijloace electrice de încălzire, se recomandă luarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor la locuințe:

 • Asigurați verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;
 • Nu aprindeți focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile, folosiți doar materialul combustibil pentru care a fost destinată și evitați supraîncărcarea acesteia;
 • Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței;
 • Nu este permisă uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte incandescente;
 • Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
 • Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
 • Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparate de încălzire electrice în funcțiune.

Primăria orașului Deta urează casă de piatră proaspeților căsătoriți

CIOTI FLAVIUS-PETRIŞOR şi MÎŢU ALINA-LORENA – căsătoriţi în data de 20.11.2015

Dumnezeu să-i odihnească în pace

 • WITTMANN IOAN - 83 ani, decedat la data de 24.10.2015
 • BAKOS ANDREI -77 ani, decedat la data de 01.11.2015
 • STOICA OLIMPIA - 81 ani, decedată la data de 14.11.2015
 • SZABO IULIANA - 86 ani, decedată la data de 22.11.2015.
Primăria orașului Deta transmite familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

CEAUNUL SI GRATARUL OPATIȚA 2015


La mijlocul lunii octombrie, localitatea Opatița a fost punct de atracție pentru toți pasionații de artă culinară, fie în calitate de bucătari amatori sau de gurmanzi care abia au așteaptat să guste delicioasele preparate. Competiția gastronomică „Ceaunul și gratarul”, organizată de către Primăria și Consiliul Local Deta, a fost un bun prilej ca cei pricepuți să se întreacă în pregătirea feluritelor mâncăruri la ceaun sau pe grătar. Cu toate că prognozele meteo pentru acea zi nu anunțau nimic favorabil, datorită spiritului organizatoric al primarului orașului, domnul Petru Roman, au fost montate în curtea Casei Naționale, un cort imens și mai multe umbrele gigant, sub protecția cărora și-au arătat măiestria în prepararea mâncărurilor tradiționale, doisprezece echipe de bucătari amatori. S-a gătit fasole, papricaș, tocăniță, ciorbă de pește și ca de fiecare dată, prietenii noștri de peste hotare, în mare parte români din Serbia, au fost prezenți în această competiție cu cinci echipe. Țuica de casă, vinul, berea și mirosurile îmbietoare au adunat mulți gurmanzi din localitate și din împrejurimi. Centrul Cultural al orașului Deta a fost prezent cu Orchestra de muzică populară românească, aducând în fața publicului, doi cunoscuți interpreți vocali, Larisa Murariu și Cristian Gagea, care cu vocea lor minunată și repertoriul bine ales pentru acest eveniment, au reușit să încânte toți ascultătorii. Pe această cale doresc să le mulțumesc atât membrilor din orchestră cât și interpreților vocali pentru implicarea și prezența din ultima perioadă în viața culturală a orașului Deta. După o jurizare exigență a preparatelor culinare, toate echipele au obținut diplome și cupe care au fost oferite de către primarul Petru Roman și viceprimarul Adina Mateescu. Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta

Echipele participante:
1. PANONSKI GUSARI –Plandiște Serbia – Gulașul baikerilor
2. BECARI – Jermenovci Serbia – Gulasul becarilor
3. COȘTEI – Vârseţ Serbia – Ciorbă de pește
4. COȘTEI – Vârseţ Serbia – Gulaș de porc
5. VASA – Sân Ianăş Bariţe Serbia – Gulaș a la Vasa
6. COSTICĂ S.R.L Deta – Gulaș cu varză
7. ŢUNDRIC TRANS – Deta – Sos picant cu carne de porc
8. MEHALA – Deta – Pui în sos de bere
9. SENIORII PRICEPUŢI – Deta – Fasole cu ciolan
10. BUCĂTARII VESELI – Deta – Papricaş
11. POMPIERII BUCĂTARI – Opatiţa – Tocană de porc cu mămăligă
12. BUCĂTARII ISCUSIŢI – Opatiţa – Gulaş de Opatiţa


Excursie pentru seniori
În luna septembrie, în zilele de 17, 22, 24 şi 28, Asociaţia Seniorilor din Deta a organizat cea de-a doua excursie planificată pentru anul 2015, pe traseul Deta – Timişoara – Arad – Lipova, în cadrul căreia s-a vizitat Monumentul Eroilor de la Păuliş, ridicat în anul 1974 în memoria ostaşilor şi elevilor de la Şcoala Militară Radna căzuţi pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial. La monument a fost depusă o coroană de flori şi s-a ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor care și-au dat viața. A fost vizitată de asemenea şi Mânăstirea Radna, construită în anul 1520, sfinţită în anul 1867 și declarată Basilica Papală în anul 1992. Excursia a inclus și un scurt popas în Staţiunea Lipova, atestată în anul 1314 și o vizită la Muzeul satului bănăţean din Timişoara, înfiinţat în anul 1972 şi conceput cu gospodării ţărăneşti aparţinând diferitelor etnii. La excursie au participat peste 230 de seniori, membrii ai asociaţiei din orașul nostru. Activi și implicați în viața comunității, seniorii din Deta au mai participat cu două echipe la Festivalul Ceaunul şi grătarul 2015, în 26.09.2015 la Deta şi în 17.10.2015 la Opatiţa. Doresc să mulţumesc domnului primar al oraşului Deta şi Consiliului local pentru sprijinul ce ni-l acordă, precum și membrilor comitetului executiv şi consiliului director al asociaţiei pentru modul cum au acţionat în buna desfăşurare şi organizare a activităţilor organizaţiei. Alexandru Voiculescu.

Editorial Petru Roman

O echipă de succes

Am spus întotdeauna că succesul reprezintă rezultatul unei munci de echipă. Nu există oameni providențiali sau oameni care le știu pe toate. Importantă este echipa și buna funcționare a acesteia. Pot să spun, fără teama de a greși, că am reușit să fac mai multe astfel de echipe, iar atunci când rezultatele încep să se vadă, nu pot decât să mă bucur. O astfel de echipă de succes este cea care se ocupă de fondurile europene. Avem aici oameni bine pregătiți, serioși și integri care, pas cu pas, au reușit să obțină performanțe notabile. Prin înființarea GAL-ului Timiș Torontal Barzava am reușit să extindem zona de acțiune și în mediul rural din microregiunea Deta. Efortul și munca acestor oameni au adus la Deta și în comunele din apropiere câteva zeci de milioane de euro, atât pentru administrațiile locale cât și pentru zona privată, deci în final în beneficiul cetățenilor. Este o performanță care trebuie remarcată, încurajată și sprijinită pe viitor. Avem o echipă de succes care merge pe un drum bun și trebuie să ne mândrim cu acest lucru.  

RUGA SÂRBEASCĂ LA DETA


La mijlocul lunii septembrie, comunitatea sârbă din oraşul nostru a sărbătorit hramul bisericii ortodoxe sârbe, Soborul Sfinţilor Sârbi, prilej de mare bucurie pentru toţi cetăţenii comunităţii sârbe din Deta şi nu numai. Ca în fiecare an, a fost sfinţit şi tăiat colacul în cadrul slujbei de vecernie, naşii din acest an potrivit tradiţiei fiind familia Milin. Trandafirul din mijlocul colacului „înzestrat” cu busuioc şi panglică roşie a fost dat mai departe naşilor care au preluat pentru anul viitor, familia Mijatov, conducătorii Pecăriei Sava.

După slujba de vecernie a urmat hora tradiţional sârbească, specifică Zonei Banat, Malo Kolo, pornită de către membrii Ansamblului Sveti Nikola, de la cel mai mic la cel mai mare, în curtea bisericii, ajungându-se mai apoi până pe şoseaua principală, urmând ca în parada portului popular cu toţii să se îndrepte pe scena din parcul oraşului, unde a fost suţinut un spectacol folcoric de către cele trei grupe ale Ansamblului Sveti Nikola Deta. A dat startul cea mai mică dintre grupe, care a prezentat cântece şi dansuri specifice zonei Şumadia a Serbiei, a urmat grupa mijlocie cu o coregrafie din zona Gruja a Serbiei, momentul artistic fiind încheiat de către grupa mare a ansamblului prezentând coregrafia Moia Diko, din Banatul Sârbesc. A urmat tradiţionalul Bal Sârbesc alături de formaţia condusă de către acordeonistul Berislav Pejic. La eveniment au participat primarul oraşului Deta, domnul Petru Roman, preşedintele Uniunii Sârbilor din România, domnul Ognean Cârstici, consilierul judeţean, domnul Tiberiu Lelescu, Preşedintele Uniunii Bulgarilor – filiala Deta, domnul Boboiciov Ioan, precum şi preoţii protoerei Timisoara - Branislav Stancovici, preot paroh Ciacova – Liubomir Matici, preot paroh Denta – Jivoine Maletici şi preot paroh Deta - Liubodrag Boghicevici. Fără îndoială, cei care au furat privirile tuturor celor prezenţi au fost membrii ansamblului Sveti Nikola care s-au prezentat impecabil şi au întreținut atmosfera pe întreg parcursul serii, cu multă muzică, dans şi veselie. De asemenea grupa mare a ansamblului Sveti Nikola a încântat privirile şi sufletele timişorenilor la Maratonul Folclorului Sârbesc, susţinut în data de 26 septembrie, unde s-au prezentat cu o suită de dansuri şi cântece din zona centrală a Serbiei.

Pe această cale doresc să le mulţumesc din suflet acestor copii pentru faptul că împreună reuşim să derulăm o activitate care demonstrează implicarea lor activă în comunitate, ei reprezintă imaginea valoroasă a acestei comunității, aportul lor fiind recunoscut și apreciat de întreg orașul. Diana Tătăruşanu, Preşedinte Uniunea Sârbilor - filiala Deta.


În Banat este binecunoscut faptul că tradiţiile şi obiceiurile poporului sârb reprezintă o carte de vizită cu care se identifică în orice împrejurare. Una din aceste tradiţii care dăinuie în istorie de secole este tăierea colacului, familiară de asemenea şi cetăţenilor oraşului Deta. 

AGENDA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE

 • Ziua Europeana a Limbilor la Liceul din Deta
Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, la sfârșitul lunii septembrie, în cadrul liceului din orașul nostru, elevii au avut ocazia să afle lucruri noi și interesante despre limbile vorbite pe bătrânul continent, iar tinerii cu abilități artistice au impresionat printr-un moment de recitare de poezii, în limba română, franceză, spaniolă, italiană, germană și ucrainiană. Prezentarea informațiilor și chestionarul prin care liceeni și-au verificat cunoștințele au fost susținute de către Otilia Gaal, elevă a clasei aXII-a U, iar recitarea poeziilor a fost posibilă datorită elevilor din clasele XI-a U, a XII-a U, a IX-a R, a XII-a S, a XI-a B. În paralel cu cele două activități, s-a desfășurat de asemenea și un concurs de realizare de postere pe tema “De ce să învățăm o limbă străină?”, la care au participat 3 echipe, ale claselor a XI-a U, a XII-a U si a IX-a R. Juriul format din doamna director Letitia Morariu, alături de doamna profesoară Anca Eftenie și elevul Tepele Casian au decis ca locul întâi să revină clasei a XI-a U, locul doi clasei a XII-a U, locul trei pe podium rămând să fie ocupat de către clasa a IX-a R. Profesor Grad Luminița.

 • Info-centru educativ
În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2015, la nivel national a fost organizată Săptămâna Prevenirii Criminalității, eveniment de la care instituția de învățământ din orașul nostru nu putea lipsi. De mai mulți multi ani, școala noastră, prin Info-centru, organizează și participă, alături de Poliția Județeană și orășenească la activități educative, atât la nivel gimnazial, cât și la cel liceal. În acest an, o activitate extrem de reușită și de succes, a fost “Prevenirea consumului de droguri” și “Traficul de Persoane”, organizatorii ei, elevii claselor a IX-a R și a X-a U, dând dovadă de ispirație, imaginație, dar mai ales de muncă susținută. Profesor/consilier educativ, Galamboș Lenuța.

 • 9 Octombrie – Comemorarea Holocaustului în România
Joi, 8 octombrie, clasa a X-a de la liceu împreună cu clasa a VIII-a de la școala generală au desfășurat o activitate educativă comună pe tema Holocaustului. Activitatea a constat în prezentarea unui material de către profesorii de istorie Spatareanu Nicuta (liceu) și Lungu Corina (gimnaziu), scopul lor fiind familiarizarea elevilor cu noțiunile de toleranță și empatie. Dincolo de acumularea de informații din prezentarea profesorilor, elevii au avut posibilitatea să își exprime propriile opinii prin intermediul unor afișe reprezentative pentru tema Holocaustului din Romania. Profesori, Spatareanu Nicuta și Lungu Corina.

 • Alegeri
În data de 9 octombrie, la Liceul Tehnologic “Sf. Nicolae” Deta, sub atenta îndrumare a comisarului șef Ghervan Cristian și a profesoarei Galamboș Lenuța, au fost organizate alegeri pentru Consiliul Școlar al Elevilor (C.S.E.) și pentru Consiliul de Administrație al școlii (C.A.).

Toți elevii prezenți au votat, în urma numărării voturilor s-a decis ca președinta C.S.E. să fie eleva Ecob Patricia, clasa a XII-a R, iar elevul care îi va reprezenta pe colegii săi în C.A. să fie Baduceanu Alexandra, clasa a XII-a U. Vicepreședinte C.S.E., Galamboș Alexandra.

Punct si de la capat


Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Timiş Torontal Bârzava” a dezvoltat proiecte foarte importante în zona Deta. Axa 4 LEADER din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2007-2014 a reprezentat o abordare care a oferit noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.


Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală şi care au solicitat implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală. Locuitorii oraşului Deta sunt deja familiarizaţi cu activităţile Grupului de Acţiune Locală ”Asociaţia Timiş Torontal Bârzava” la aproape patru ani de funcţionare, aceştia fiind prezenţi, de-a lungul timpului, la activităţile de promovare şi informare în oraşul Deta. Proiectele depuse spre finanțare au avut un impact semnificativ asupra vieții rurale din teritoriu, fiind susținute îndeosebi de tineri, care au propus înființarea de noi activități, dar și dezvoltarea celor existente, prin diversificarea de noi produse în cadrul activităților productive și crearea de noi locuri de muncă, în mediul rural. Au fost depuse la sediul G.A.L. până la sfârşitul lunii martie 2015 un număr de 118 proiecte, din care au fost semnate un număr de 68 de contracte de finanţare, care se regăsesc în diferite faze de la finalizare pînă la cel de implementare din cadrul măsurilor 112, 121, 141, 312, 322, beneficiari fiind 46 privaţii şi 22 publici, aceştia bucurându-se de o finanţare totală de 2.198.000 euro. Desigur acesta este doar începutul pentru că se pregăteşte noua finanţare pentru perioada 2014 - 2020, deci “punct şi de la capat”.
Ioan Iovan.

Parteneriat cu orașe europene

Primăria orașului Deta a participat în perioada 7-12 octombrie 2015, în Trivero (Italia), la un proiect Town Twinning, “Europe-Week for Youth 2015”, proiect finanțat prin Europe for Citizens Programme 2014-2020, alături de alte 10 primării din Lituania, Polonia, Croația și Italia. Proiectul finanțat de Comisia Europeană facilitează înfrățirea între orașele europene, Deta având astfel posibilitatea de a stabili colaborări cu cele 10 orașe care au participat la întâlnirea de la Trivero. Punctul culminant al acestui Town Twinning a fost semnarea jurământului de înfrățire. Delegația orașului Deta a fost formată din 9 persoane fiind condusă de viceprimarul orașului Mateescu Adina. „Participarea la acest eveniment a însemnat pentru noi un prim pas de apropiere pentru stabilirea unor relații de colaborare cu administrații locale din Europa” a spus Ioan Iovan asistent al managerului de proiect. „Urmează să stabilim relații concrete și durabile și să dezvoltăm și alte proiecte împreună cu noii noștri parteneri europeni”, a mai spus Ioan Iovan. Proiectul are ca obiectiv să aducă Europa mai aproape de cetățenii săi și să crească gradul de conștientizare al cetățenilor, rezultate obținute prin politicile europene. De asemenea se dorește încurajare participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii Europene, prin dezvoltarea gradului de înțelegere al cetățenilor a procesului de politică a Uniunii și prin promovarea oportunităților de societate, angajament intercultural și voluntariat la nivelul Uniunii. Scopul proiectului este promovarea cetățeniei europeane și a procesului democratic, care cuprinde dezvoltarea capacității de a înțelege valorile Uniunii Europene.